Logo
» Start » Teksten » Taal en woordenschat » Zelfverwijzende zinnen

Teksten - Taal en woordenschat : ZELFVERWIJZENDE ZINNEN

Deze tekst doorsturen naar uw vrienden via email

Een erg voorzichtig begin is een zin als In deze zin staan zes woorden. Geen speld tussen te krijgen.

Ietsje moeilijker wordt het met de zin In deze zin staan drieëndertig letters. Er staan er inderdaad drieëndertig in, die zin is dus ook waar. Niet eens zo lastig, zou ik letters door tekens vervangen, dan kan ik "drieëndertig" in "tweeëndertig" veranderen. Dat klopt omdat die twee telwoorden toevallig evenveel letters hebben. Zouden het er "eenendertig" geweest zijn dan moest er nog een letter af, "dertig" dus, maar dan moeten er weer drie af, "zevenentwintig" dus, maar dan moeten er weer acht bij. Het komt nooit meer goed.

Het wordt moeilijk een zin te maken waarin de aantallen gebruikte letters worden weergegeven. In de volgende zin gebeurt dat, u kunt dat natellen:

Dat er in deze zin zeven a's, drie c's, acht d's, zevenendertig e's, twee f's, vijf g's, drie h's, zestien i's, twee j's, twee k's, drie l's, eenentwintig n's, acht r's, vierentwintig s's, zeventien t's, drie u's, zes v's, zes w's en negen z's staan kunt u natellen.

Toch beviel deze zin mij niet. Er staan ook nog apostrofs in en een punt. Een nieuwe poging:

Een zin met zeven a's, drie c's, zes d's, vierenveertig e's, vier f's, negen g's, drie h's, achtentwintig i's, twee j's, twee k's, twee l's, vier m's, vierentwintig n's, vier o's, drie p's, veertien r's, achtentwintig s's, zesentwintig t's, twee u's, tien v's, twaalf w's, vijf z's, drieëntwintig komma's, drieëntwintig apostrofs en een punt.

Ook dit is het nog niet helemaal. Er staan ook nog trema's en spaties in. Zou dat ook nog kunnen? Jawel:

Denen, lees en herlees deze zeven a's, drie c's, acht d's, vijfenvijftig e's, zes f's, tien g's, vier h's, dertig i's, vijf j's, twee k's, drie l's, vier m's, zesentwintig n's, vier o's, vier p's, zestien r's, vierendertig s's, vierentwintig t's, twee u's, veertien v's, zeven w's, acht z's, zesentwintig komma's, drieëntwintig apostrofs, een trema, negenenvijftig spaties en een punt.

Ik zwijg.

Meer taalaardigheidjes kan je vinden op http://zap.to/aad
Vind ik leuk!Vind ik niet leuk!Commentaar versturenDefecte link melden
Hits: 4.154

Willekeurige items uit TEKSTEN

Nieuwe gener Bij de kassa van een supermarkt stelt de jonge caissière aan een oudere vrouw voor, dat zij voortaan haar eigen boodschappentas meebrengt, in plaats van een plastic tas te kopen. "Want plastic tassen zijn niet goed voor het milieu", zo zegt ze. De vrouw verontschuldigt zich en legt uit: "Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was!" De caiss [...]
Danny - 19/09/2012 - Score: 71% (7) - Hits: 4.531
De 10 gebode 1. Ik ben die ik ben. Met dit lichaam en deze geest moet ik het doen. Dit is alles wat ik heb. Ik kan niet meer ruilen. Dit is blijkbaar precies zoals ik moet zijn; zonder mij, zoals ik op dit moment ben, was de schepping niet volledig. Ik houd op mezelf verwijten te maken voor dingen die ik (nog) niet kan. 2. Ik hoef niet perfect te zijn. Ik hoef  [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 100% (1) - Hits: 8.850
Zwanger op h Geachte medewerker, Sedert enige tijd doet in ons bedrijf het gerucht de ronde dat één van de dames op kantoor zwanger zou zijn van één van de heren. Naar aanleiding hiervan heeft de directie besloten een onderzoek in te stellen naar de betrouwbaarheid van dergelijke geruchten. De ingestelde commissie is na een uitgebreid onderzoek van  [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 100% (1) - Hits: 6.214
Leer chinees English phraseChinese Interpretation Are you harboring a fugitive? See me A.S.A.P. Stupid Man. Small Horse. Your price is too high! Did you go to the beach? I bumped into a coffee table. I think you need a facelift. It's very dark in here. Has your flight been delayed? That was an unauthorized execution. I thought you were on a diet. This is a tow  [...]
Danny - 20/01/2001 - Hits: 11.741
Lees aandach Voer de volgende instructies onmiddelijk uit nadat je deze brief krijgt. Lees eerst de volledige lijst alvorens te starten. 1) Spel luid je voornaam 2) Klap driemaal met je handen 3) Sta recht en blaf als een hond 4) Tik met je balpen vijf maal op je bureau 5) Sla zesmaal met je handen op je hoofd 6) Zeg tweemaal luid: Lach Je Krom is een leuke sit [...]
Danny - 18/05/2021 - Score: 100% (4) - Hits: 640