Logo
» Start » Teksten » Onderwijs » Eindexamen voor het leger

Teksten - Onderwijs : EINDEXAMEN VOOR HET LEGER

Deze tekst doorsturen naar uw vrienden via email

(Beschikbare tijd: drie weken. Lees de vragen zorgvuldig voordat u ze beantwoord.)

1. Welke taal spreekt men in Spanje?
2. Geef twee karakteriserende kenmerken van het Oud-Babylonische keizerrijk met betrekking tot architectuur en taal, of noem de voornaam van Pol van Himst.
3. Hoeveel officieren telt het Belgische leger, noem ze allebei.
4. Waar is een gouden tientje van gemaakt?
5. Hoeveel frietbuiltjes zijn er nodig om Luik dicht te plakken?
6. Als één en één gelijk is aan twee, hoeveel is dan 1 + 1?
7. Mozes ontving een aantal geboden; hoeveel ongeveer?
8. Van welk land is de Koning van België koning?
9. Wie won de Tweede Wereldoorlog; wie werd er tweede?
10. Als men een geweer gaat schoonmaken, wat is dan de volgorde van handelingen:

a. in de loop kijken, schieten, schoonmaken;
b. schoonmaken, schieten, in de loop kijken;
c. schieten, schoonmaken, in de loop kijken.
11. Omschrijf het principe van een kernreactor, of schrijf de naam van je moeder in blokletters.
12. Waar is de kelder in een gebouw van zeven verdiepingen; en waar in een gebouw van acht verdiepingen?
13. Waarvoor dient een geweer?

a. een zware pijp roken;
b. ruggekrabber;
c. schieten.
14. Waarvan worden plastic emmertjes gemaakt? Geldt dit ook voor blikken emmers?
15. Hoeveel francs is een biljet van 100 francs waard?
16. Hoelang duurde de Tachtigjarige oorlog?
Vind ik leuk!Vind ik niet leuk!Commentaar versturenDefecte link melden
Hits: 6.856 - Score: 100% (1)

Willekeurige items uit TEKSTEN

Drink je gez Een kudde buffels kan zich alleen zo snel verplaatsen als de langzaamste buffel en als de kudde wordt opgejaagd, is de langzaamste en slapste in de staart van de kudde degene die het eerst gedood zal worden. Deze natuurlijke selectie is goed voor de kudde als een geheel, omdat het regelmatig verliezen van de slappelingen de gemiddelde snelheid en g [...]
Danny - 20/01/2001 - Hits: 6.361
Leuke kreten 1. Een zeug die troost uit haar beerput. 2. Na het zoveelste smakeloze kopje koffie, vroeg ik: zet je hem espresso? 3. Het koeriersbedrijf bood hem een loopbaan. 4. 06 is meestal geen netnummer. 5. De dominee vroeg wat ik van de doopvont. 6. Voor pech onderweg hadden ze pannekoeken bij zich. 7. Toen de klok stilstond, wist ik al hoe laat het was. 8 [...]
Danny - 20/01/2001 - Hits: 16.954
God schiep d Toen God de vrouw schiep was Hij al 6 dagen aan het overwerken. Er verscheen een engel en die zei: "Waarom spendeert u zoveel tijd aan dit model?" En de Heer antwoordde: "Heb je gezien aan welke voorwaarden mijn creatie moet voldoen? Ze moet flexibel zijn, 200 beweegbare delen hebben die allemaal te vervangen zijn, ze moet functioneren op cola ligh [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 67% (6) - Hits: 11.752
Gesprek tuss Praatjes tussen piloot en vliegtuigtechnieker ... Na elke vlucht vult de piloot een formulier in, waarmee hij de monteur vertelt welke problemen of afwijkingen hij tijdens de vlucht ondervond en welke reparaties of bijstellingen nodig zijn. De monteur leest het probleem en vult op het onderste deel van het formulier in welke actie of corrigerende m [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 100% (5) - Hits: 11.762
Fabel van Ma Op Bruinsma's unieke bootje Legde menig crimineel het loodje. Op bordeeltje Jacoba werd natuurlijk gepit En tussen dat volk sliep ook Wisse Smit. Want Charly da Silva, die dikke Chileen, Herinnert zich alles en zei dus meteen: Wij deden van alles aan boord van dat schip Dus ook Mabel Wisse die kwam voor een wip. De volgende dag was 't al uit met de [...]
Danny - 20/01/2001 - Hits: 6.357