Logo
» Start » Teksten » Andere » Onderzoek naar de kerstman

Teksten - Andere : ONDERZOEK NAAR DE KERSTMAN

Deze tekst doorsturen naar uw vrienden via email

De kerstman.
Hallo, beminde kerstman-gelovigen,

Dankzij de hulp van het nieuwe amerikaanse tijdschrift (SPY magazine) kan ik jullie de nieuwe conclusies rondom het wetenschappelijke kerstmanonderzoek mededelen.
Voor zover bekend, zijn er geen rendiersoorten, die kunnen vliegen.
Maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen, dat er nog ca. 300.000 soorten van levende organismen onderzocht, en geklassificeerd moeten worden, en alhoewel de meeste daarvan behoren tot de insecten en bacterien, sluit dit natuurlijk NIET geheel uit dat er vliegende rendieren zouden kunnen bestaan, die de kerstman uitsluitend gezien heeft!

Er zijn ca. 2 milard kinderen op deze wereld (jonger dan 18 jaar).
Maar aangezien de kerstman een hekel heeft aan Moslims, Hindoes, Joden en Boedisten, wordt zijn werklast tot 15% gereduceerd.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn dat 378 miljoen kinderen.
Bij een optimistisch gemiddelde van 3.5 kind per huis, zijn dat dan 91,8 miljoen huizen.
We gaan er hier vanuit, dat er in elk huis minstens 1 kind te vinden is, dat een cadeau van de kerstman verdient.
De kerstman kan met kerstmis 31 uur werken, dankzij de verschillende tijdzones en de rotatie van de aarde, aannemende, dat hij van Oost naar West reist ( wat mij logisch lijkt voor de kerstman) .
Dit resulteerd in 822,6 huisbezoeken per seconde.
Bij elk westers huis met een oppassend kind, heeft de kerstman dus 1/1000-ste van een seconde om te parkeren, uit de slee te springen, door de schoorsteen te springen, de sokken te vullen, de presentjes onder de kerstboom te leggen, op te eten, wat men goedbedoeld heeft klaargelegd, terug door de schoorsteen naar buiten gaan, terug op zijn slee te springen, en te rijden naar het volgende huis!

Aannemende, dat die 91,8 miljoen huizen gelijkelijk verdeeld zijn over de aarde, ( Ik weet, dat dit niet geheel klopt, maar voor ons wetenschappelijk onderzoek is dit toch voldoende ) dan praten we over 1240 meter per huisbezoek.
De totale, af te leggen afstand wordt dan 120,8 miljoen kilometer!
En dan heb ik nog geen rekening gehouden, met eventuele pauzes ( om te doen, wat we allemaal moeten doen, indien we 31 uur zouden werken ) , en ook nog geen tijd voor een maaltijd etc.

Dit betekent, dat de slee van de kerstman zich moet voortbewegen met een snelheid van 1.040.000 meter per seconde.
Dit is dus zo'n 3000 keer sneller, dan de geluidssnelheid.

En om nu een goede indruk te krijgen, het snelste, door de mens gemaakte voertuig dat wij kennen,
de Ulysses ruimtesonde, beweegt met een armzalige snelheid van 44000 meter per seconde.
Daarbij kan een conventioneel rendier maximaal ca. 24 meter per seconde halen!

Een ander interessant aspect is het vrachtgewicht.
Indien we ervan uitgaan, dat elk kind minimaal een klein legodoosje krijgt, dat ca. 1 kg. weegt, dan moet de slee
321 miljoen kilo voortsjouwen.
En dan hebben we de kerstman nog niet meegeteld en we weten, dat ook die nooit magertjes wordt afgebeeld.

Ons conventioneel rendier kan op land hooguit 150 kg. trekken.
Zelfs indien we aannemen dat we alsnog een bijzonder vliegend rendier vinden(zie boven) , dat bijv. 10 maal zoveel vracht zou kunnen trekken als ons conventionele rendier, dan nog hebben we niet voldoende aan enkele van die exemplaren.
Nee, in dat geval hebben we 214.200 van die rendieren nodig.
Dit verhoogd het vrachtgewicht nog eens tot zo'n 353.430 ton.
En wederom ter orientatie, dat is 4 maal het gewicht van het grote cruiseschip The Queen Elisabeth .

Onze vracht, van 353.430 ton, die zich met een snelheid van 1.040.000 meter per seconde beweegt, zal een enorme luchtweerstand ondervinden.
Dit zal de rendieren zoveel opwarmen als vergelijkbaar is met een spaceshuttle die de dampkring binnenkomt!!!

De voorste rendieren moeten een energie van 14.4 quintillion joule aan energie kunnen verwerken.
En dat PER SECONDE !!!
Daar krijg je het toch even benauwd van.
Om een lang verhaal niet langer te maken :
Deze rendieren zullen spontaan in vlammen opgaan.
Vervolgens zullen de volgende rendieren aan de beurt zijn.
Het resultaat zal een oorverdovend torpedoeffect zijn.
Het gehele rendierenteam zal in 4,26 duizendste van een seconde verdampt zijn.
En in tussentijd staat onze kerstman bloot aan versnellingen van zo'n 15.500,06 G .
Een 125 kg. wegende kerstman ( en dan schatten we hem bespottelijk laag) zal dan tegen de achterkant van de slee gedrukt worden met een kracht van 4.315.015 Nm.
Moraal van dit verhaal:
Indien de kerstman OOIT presentjes heeft rondgebracht met kerstmis, dan is hij NU morsdood!
Geheel wetenschappelijk vastgesteld!!!!!

Voor de kleine lezertjes, de kerstman heeft vele hulp-kerstmannen en die zorgen voor de ronddeling van de goederen.
Vind ik leuk!Vind ik niet leuk!Commentaar versturenDefecte link melden
Hits: 5.291

Willekeurige items uit TEKSTEN

Klacht van e Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos, niet in een standaard, gewoon lekker los. De hele familie gezellig om me heen, allemaal net als ik op één been. Maar dan komt december, fijn voor de mensen, wij bomen kunnen wel iets anders wensen. Mannen met bijlen nemen ons te pakken, staan doodleuk je hele familie om te hakken. Daarna liggen we op een  [...]
Danny - 13/01/2012 - Score: 100% (1) - Hits: 16.546
Aanvraag voo Diergaarde Blijdorp Van Aerssenlaan 49 3039 KE ROTTERDAM Geachte mijnheer, U vraagt zich af, vanwaar dit schrijven. Nu, dat zal ik U even uitleggen. Door de strenge en koude winter van afgelopen jaar en onze constante financiëmoeilijkheden zijn veel apen dood gegaan, zowel chimpansees als gorilla'en zelfs enkele zeer zeldzame en onvervangbare ba [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 50% (2) - Hits: 8.154
België heef 25 zaken die u misschien niet wist over België 1. België heeft het laagste aantal McDonald’s restaurants per inwoner in de wereld. 2. België telt 178 brouwerijen, die samen zo'n 800 verschillende bieren produceren. 3. België produceert jaarlijks 220.000 ton chocolade. 4. De luchthaven van Zaventem is ‘s werelds belangrijkste verkooppunt voo [...]
Danny - 26/01/2014 - Score: 75% (4) - Hits: 3.072
Geleerde pra Geachte heer ingenieur elektriciteit, Ik mag u met plezier melden dat uw break-even afzet voltooid is. Uw ondernemingsplan heeft dividend de rentabiliteit gecrediteerd. Het heeft veel indruk gemaakt op de antagonisten van de solvabiliteit . Bij de protagonisten iets minder omdat de conjunctuur van de contaminatie niet zo denderend was. Ze waren zee [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 50% (2) - Hits: 8.872
Het zorgstel De fysiotherapeut knijpt er tussenuit. De logopedisten zijn sprakeloos. De podotherapeut zit met kromme tenen. De KNO-arts krijgt er een brok van in de keel, voelt zich bij de neus genomen en wordt een oor aangenaaid. De oogarts ziet het somber in. De neuroloog krijgt er de zenuwen van. De verloskundige zit met de naweeën. De gynaecoloog baart het [...]
Danny - 20/01/2001 - Hits: 7.207