Logo
» Start » Moppen » Regio's » Vlamingen en Walen

Moppen - Regio's : VLAMINGEN EN WALEN

 • Een Antwerpenaar rijdt tijdens zijn verlof aan zee als "wielertoerist" rond in West-Vlaanderen. Het zal u niet verwonderen dat hij, uit een wereldstad komend, de West-Vlamingen voor ietwat achterlijke boeren neemt. Hij wil dat ook even laten zien. Hij stopt met zijn fiets aan een van de zeldzame tankstations die nog met bediening aangeven. Dan vraagt hij de pompbediende: "Wilde gaai ne keer baaitanken". De bediende laat zich niet uit zijn lood slaan. Hij doet glimlachend alsof hij de fiets vol tankt. "En wilde gaai ne keer maan oole controleren". Weerom knikt de pompbediende glimlachend en speelt het spel mee. De Antwerpenaar, gebaart te betalen. Hij zegt nonchalant hou het kleingeld maar. Dan springt hij lachend op z'n fiets om te vertrekken. Op dat moment geeft de pompbediende hem een flinke klap tegen zijn oren. "Wa doede gaa naa?" panikeert de Antwerpenaar. De West-Vlaming antwoordt glimlachend: "Joen deure was nie goed toe".
 • Nu reet me zu notto lanks u lantweg en ineënuki . u plattu bant! Nu goat in zu koffru en . gotvurmielu djuu: gin kriek!!
  Wa nuu? Nu belt an teistu tbestu uus e nu vraagt an du vint die oopndoet otnu ki zien kriek mag gubruukn.
  'Ken ik gin otto' zegt die vint 'mo ojier u kielomeetr verdurgoat weunt ur eën die wel u kriek et, mo tis nogal u roarn en kweetn nie ot nem go wiln geevn.'
  'Budankt' zeg Jan e nu bugint tu stapn. Oendurtusjhn peistn:
  'Zoendr egt mensjhun zien die zoen weigrn vanundur kriek tu geevn?'
  En nu stapt nog oendurt meetrs verdur e nu grakt nog u bitju meir upguwoen. Nu peist weeru:
  'Da zoe tog straf, wa zegn kik oenmeënsjhuluk, zien va ju krik nie tu wiln geevn an utwieën die in noöt is!'
  Tieëntaln meetrs verdur istn nog veelu duldur.
  "Kzoen daddu ki wiln zieën dat die keërl zu kriek nie zoe wiln geevn!"
  Oendurtusjhn an dadduus gukomn, beltn en ot du deuru oopngoat roeptn:
  "Oet gotvurd. ju kriek, kmoeëtn em nie mir en!
 • Aantwaarpse blondjes ! Twie blondjes zitte on den toeg in een cafeeken oep 't Kiel.
  Zei tie ien: "'k zeng zjust wer men raaiexoam gon doeng."
  "Allee", vroagt d'aander: "en, oe was't?"
  "Nie goe, zenne", zee ze, "k zeng weer geboasd! Ik koom wer on da rongd pungt, en der stod em bord me daartig oep, dus 'k raaie kik daartig kier rongd da rongd pungt."
  "Ai", zee d'aander, " en verkierd geteld, of wa?"
 • Vier pastoors zitten samen een pint te drinken. Een Brusseleir, een West-Vlaming, een Limburger en een Sinjoor. Ze klagen over het weinig volk dat nog naar de kerk komt.
  Zegt de Ket: wij hebben iets gevonden : in Jette zeggen we de Mis af en toe in het Brussels dialect en dan zit de kerk bomvol.
  Zegt de West-Vlaming: da doen widder olle doage, mo 't alpt nie.
  Zingt de Limburger: daaar kuuunen we niiiet aan deeenke, waant daan duurt de miiis veeeeeel te laaang.
  Tenslotte den Antwerpeneir: spaaiteg da waai gien dialect emme.
 • De Gentse Politie: De Gentse politie moet lessen A. B. N. volgen omdat de Nederlanders problemen hebben om het Gents te verstaan. Na een tweedaagse training gaat een patrouille op pad en ze zien een fout geparkeerde wagen. Zegt de ene flik tegen de andere:
  "Den diene goan w'er ne kier ouplappen hen." Komt er ineens de chauffeur van de wagen aan en blijkt het een Nederlander te zijn.
  Zegt de ene flik tegen de Nederlander in mooi A. B. N.: "Mijnheer, U staat fout geparkeerd en hebt varkensvlees tussen uw benen. "Sorry", zegt de Nederlander,
  "maar ik begrijp er niks van." Zegt de flik opnieuw in mooi A. B. N.: "
  mijnheer, u staat fout geparkeerd en heeft varkensvlees tussen uw benen. "Nou seg, dit snap ik echt niet hoor",zegt de Nederlander.
  De andere flik krijgt het op zijn heupen, zet een stap naar voren en zegt tegen de Nederlander in het Gents: "Ge stoat verkierd geparkeerd en g' hed 't spek oin eu kluute, edde da verstoin?"
 • Een oud Westvlaams boerke wandelt tussen zijn velden en ziet een jonge gast die wil drinken van het water in de beek.
  "Nie van zuup'n ventse, da woatere es nie hezongd, weeje! Min verkens hen derin hescheet'n!
  De jonge kerel antwoordt: "Excuseer, meneer, maar ik versta uw dialect niet. Ik ben niet van hier, weet u.
  Kan u dit een beetje trager zeggen, en in het algemeen Nederlands, alstublieft?"
  "Niet te rap drinken, 't water is nogal koud!"
 • Jezus is nog eens terug op aarde gekomen en logeert in Koksijde.
  Zoals je weet is het lang geleden, er is veel veranderd en Jezus is niet meer mee met zijn tijd. Ziet hij daar een oud ventje in een karreke. Jezus kan het niet laten.
  Hij gaat er regelrecht naartoe en zegt: 'Sta op en loop!'
  De man bekijkt Jezus eens en rijdt verder, men ziet wel eens vaker een rare aan de kust.
  Jezus rent de man achterna en zegt: 'Echt waar, mijn vriend, sta op en u zult weer lopen!'
  Geïrriteerd kijkt de man Jezus aan en zegt: 'Hort e kèr vriend, ik hé vo 2 euren dien gocart betaald en â'k goa kik doa nu 2 uur mee rondrien!'
 • Vier pastoors zitten samen een pint te drinken. Een Brusseleir, een West-Vlaming, een Limburger en een Sinjoor. Ze klagen over het weinig volk dat nog naar de kerk komt.
  Zegt de Ket ; wij hebben iets gevonden : in Jette zeggen we de Mis af en toe in het Brussels dialect en dan zit de kerk bomvol.
  Zegt de West-Vlaming : da doen widder olle doage, mo ’t alpt nie.
  Zingt de Limburger : daaar kuuunen we niiiet aan deeenkne, waant daan duurt de miiis te laaang.
  Tenslotte den Antwerpeneir : spaaiteg da waai gien dialect emme.
 • Een Parijzenaar, een New Yorker en een Westvlaming komen een geest uit een fles tegen. De geest zegt "ik kan je een eeuwig gelukkig jong en fantastisch leven bezorgen, maar dan moet je wel aan 1 voorwaarde voldoen: elk van jullie mag een voorwerp, hoe klein ook, in welke rivier of zee dan ook gooien, maar als ik het terugvind, dan sterf je".
  Zo gezegd, zo gedaan.
  De Amerikaan gooit zijn voorwerp in de Atlantische Oceaan.
  De geest zoekt en zoekt, en vindt heel snel de tandenstoker die de Amerikaan erin gooide terug. De Amerikaan sterft!
  Vervolgens gooit de Parijzenaar zijn voorwerp in Middellandse Zee. De geest zoekt en zoekt en zoekt, en vindt uiteindelijk de speldenknop terug. Ook de Fransman bekoopt het met zijn leven. Dan is het de beurt aan de Westvlaming
  Hij gooit zijn voorwerp achteloos in de Schelde, en gaat rustig naar huis. De geest zoekt en zoekt en zoekt en zoekt, maar kan maar niet terugvinden wat de Westvlaming in de Schelde heeft gegooid.
  Ten einde raad gaat hij naar hem toe, en zegt : "Ik kan niet anders dan jou het eeuwig gelukkig jong en fantastisch leven geven. Dit is me echter nog nooit overkomen, mag ik je vragen wat het juist is wat je er hebt ingegooid?"
  De Westvlaming zwijgt even, glimlacht en zegt dan:
  " een bruistablet ! "
 • Kortste nieuwjaarswens in het westvlaams: OYMOLEUTET, OYMOTIETET, OYMOGOESTET, OYMOSJANSET, OYMOGINAMBRASET, OYMOUPTIETRUSTET, OYMOGINDUSTET, OYMOGINMOEITET, OYMOGEZOENDZIET en OTMOGOEDIS IN 2012
 • De premier van Vlaanderen en de premier van Wallonie lopen samen over straat. Ze zien een wonderlamp liggen. Ze wrijven over de lamp en er komt een geest te voorschijn. De geest is blij en zegt: Omdat jullie mij bevrijd hebben, mogen jullie allebei een wens doen. De Waal zegt: Ik wil om heel Wallonie een betonnen muur, zodat we die Vlamingen niet meer kunnen zien en horen. En wat is jou wens, vraagt de geest aan de Vlaming. Vraagt de Vlaming: Die betonnen bak van die Waal, is die waterdicht?
 • ne vint goat binn in a beenhoawerie en vroagt a keun.
  zegt den beenhoawer: moet ie geschit zin?
  zegt dienen vint: eje getrouwde oak messchiens?
 • Twee Antwerpenaren zijn na jaren werkloosheid en met wat politieke steun dan toch eindelijk aan een jobke geraakt bij de Belgische Spoorwegen. Daar beseffen ze al na een paar dagen welk vlees ze in de kuip hebben en zoeken ze wanhopig naar een plek waar onze twee zo weinig mogelijk in de weg lopen. Uiteindelijk neemt een ploegbaas ze mee naar een stuk spoorlijn die al lang niet meer in gebruik is. Samen met de twee gaat hij midden tussen de rails staan. 'Mannen, nu moet ge eens goed kijken', zegt hij tegen de Antwerpenaren 'Kijk maar eens in de verte tot zover ge het spoor nog kunt zien.' Samen turen ze naar de verre horizon tot waar de rails in één punt samen lijken te komen. 'Mannen, ge begrijpt hoe gevaarlijk zoiets is, hé', zegt die ploegbaas. ' Dus ga daar onmiddellijk naartoe en zorg ervoor dat de rails overal netjes even breed zijn'. 'Inderdaod leuvesgevaorlek' zeggen de twee en gewapend met een meetlat trekken ze richting horizon. De twee stappen en stappen, af en toe zorgvuldig metend. Kilometers en uren later blijft het gevaarlijke punt nog altijd onbereikbaar. Vermoeid en niet begrijpend drentelen ze verder, tot de ene Antwerpenaar zich eventjes omdraait, in de verte tuurt, schrikt en roept : 'Shit 't is nie waoar é! We zen der al verbaai!'
 • Ergens in Wallonië staat een groepje stadsarbeiders een sigaretje te roken aan een bloemenperkje waar ze onkruid moeten wieden. Op de rugzijde van hun werkkledij staat een mooie Vlaamse Leeuw geborduurd. Een Brusselaar komt voorbij en fronst de wenkbrauwen. Enigszins geïntrigeerd door dit beeld, vraagt de Brusselaar: 'Waarom staat er een Vlaamse Leeuw op uw werkkledij?' Waarop de arbeiders antwoorden: 'Dat is onze sponsor.'
 • Blondje 1: Hoe ziej gie gestorven ?
  Blondje 2: Djoodgevroren !
  Blondje 1: Amai, verschrikkelik! Hoe voelt dad-an, djoodvriezen?
  Blondje 2: In 't begin... Verschrikkelik: j? koet gevoel, dan zje?in vingers en tj?n, tottajj' ip den duur vrj?loaperig wordt en 't bewustzijn verliest.
  En gie, hoe ziej gie gestorven?
  Blondje 1: Ikke ? Nen artaanval ; ik verdacht mienen vint ervan dattie mie bedriegde. En op nen dag kwamme kik vroeger thuus, en 'k liepe noa de slapkamer woa dattie
  op 't bedde lag TV te kieken.
  Wantrouwig lik dak ben, gien-kik beneden in de kelder kieken of datter nergens 'n vroamens verstopt zat, moa niks te ziene.
  Dan liepe kik terug noa boven, maar doa waster ook niemand.
  Uiteindelik benne kik noa de zolder gelopen, maar op den trap krege kik dienen artaanval, en viele kik morsdjood.
  Blondje 2: Hoe stom zeg! Aj-in dien diepvries gekeken, woaren w'alletwjee nog in leven!
 • Twee West-Vlamse blondjes (vriendinnen) komen mekaar tegen in 't vagevuur.
 • Conversatie in de ZOO van Antwerpen Een vogel, een vis en een krokodil hangen aan de toog in de bar van de zoo
  Och zegt die vogel: "ik heb het hier allemaal gezien, ik ben 't hier een beeteke muug. Ik kan goe vliege, mijn vrouw kan goe vliege, mijn kinderen kunnen goe vliege, als we de kans hemme zijn we weg, terug naar Afrika."
  Ja, zegt die vis: "Ik ben het hier ook wa muug. I k kan goe zwemme, mijn vrouw kan goe zwemme, mijn kinderen kunne goe zwemme, als we de kans hemme zijn we weg, terug naar de Middellandse zee."
  Och, zegt die krokodil, "Ik weet het nog niet. K'hem een groot bakkes, mijn wijf heeft een groot bakkes, mijn joeng hemme ollamoal een groot bakkes. Ik denk da'k hier in Antwaarepe blijf
 • Een Antwerpenaar en een Limburger werken voor een kwal van een baas. Krijgt de Antwerpenaar op een dag telefoon van de Lotto: "Meneer U hebt 50 miljoen gewonnen". De Antwerpenaar staat recht, slaat zijn computer stuk, stapt naar de baas en scheldt hem de huid vol: "t Is om te melden dat ik nooit meer voor U werk, ik heb 50 miljoen gewonnen. Voila, dit is mijn afscheid (slaat in het gezicht van de baas) Enkele weken later krijgt de Limburger telefoon van de Lotto: "Meneer U hebt drie miljoen gewonnen." waarop de Limburger, die goed keek naar wat de Antwerpenaar deed, rechtstaat, heel zijn bureau aan dingelen slaat, naar de baas stapt, hem eveneens de huid volscheldt, op diens gezicht klopt en vervolgens zegt: "Ik heb drie miljoen met de Lotto gewonnen en 't is om U te melden dat ik hier voortaan slechts parttime zal komen werken...."
 • Twee antwerpse blondje zitten aan den toog in een cadéke op't kiel.
  zegt de een: "kzen zjust wer men raaiexoamen gon doen."
  "Allee", vraagt de ander: "en , oe was't?"
  " Nie goe, zenne", zei ze, "wer geboasd!"
  Ik koom wer on da rongd pungt, en der stond em bord me daartig oep, dus 'k raaie kik daartig kier rongd da rongd pungt."
  "ai", zei de ander, "en verkierd geteld, of wa?"
 • 2 Gentenaars, een is een stotteraar.
  De ene komt de stotteraar tegen en vraagt "hoe gaat 't ?"
  Zegt de andere "ho, ho, pro.., pro.., problemen, krij.., krij..krjge mijn kiek.., kiekens ni..ni.. in?
  huld.., d.., der k.., k.., kot.
  Zegt de anderee "es simpel op te lossen, ge pakt een panne ge doet er wat ma?s in, ge schut mee je?
  panne en ge roept "klu.., klu.., klu.."
  Kg.., kga 't proberen.
  De volgende week komen ze elkaar opnieuw tegen. "ha,, gelukt mee je kiekens"
  Zegt de stotteraar: "ho, ho, pro.., pro.., problemen, jong, mij.., mij,,, mijn kie.., kiek.., kiekens?
  ko.., ko.., kommen wel ma.., ma.., d..,den haan komt ook.
  Ah, ge moet bij de haan gaan en zeggen "weg gij"
  Pei.., pei.., peis.., peisdet ?
  De week erna komen ze elkaar weer tegen zegt de ene "wel, gelukt mee de haan ?"
  "ho, ho, pro.., pro.., problemen". mijn kiek.., kiekens ko.., ko.., komen, d.., d.., den hane ook k..,?
  kga bij bij d.., d.., den hane en kzegge "weg gij of ghebtne stamp tegen eu klu.., klu.., klu.."en mijn?
  kiekens komen terug buiten.
 • Een vogel, een vis en een krokodil zaten in de Antwerpse zo te praten. Zegt de vogel : ik kan goe vliege men vrouw kan goe vliege en men kinnekes kunne goe vliege. as we kunne zen we hier weg naar afrika. Zegt de vis : ik kan goe zwemme men vrouw kan goe zwemme men kindere kunne goe zwemme as we de kans hemme zen we hier weg naar de middelandse zee. Zegt de krokodil : ik hem een groot bakkes men vrouw heeft een groot bakkes men kinekes hemme een groot bakkes; ik dnek da we hier in aantwaarpe blaave?
 • der was es een Antwerpenaar en een Gentenaar.De Antwerpenaar zei "ik zie heel goed, zie je die vlieg op de kerktoren ??" De Gentenaar "'k zie der de kloten van" "Oh, dan zie je nog beter dan ik" zei Antwerpenaar?
 • Een Antwerpenaar en een West Vlaming staan op de dijk naar de lucht boven de zee te kijken. Het is een van die dagen waar je de zon en de maan samen overdag kan zien. Zegt de Antwerpenaar : " links staat de maan en rechts staat de zon". "Welnee" zegt de West
  Vlaming, " de maan staat rechts en de zon staat links. "Weet je wat" zegt de Antwerpenaar, "we zullen het vragen aan dat koppel dat daar aankomt". Dus ze vragen "meneer, kan u ons meningsverschil even helpen beslechten? Wat denkt u, staat de zon links of rechts ?" Antwoord de man, die een duidelijk Limburgs accent heeft, " ik zou het niet weten heren, ik ben niet van hier".
 • Bah, zeggen de kannibalenkinderen tegen hun moeder : "alweer mens, kan je niets anders klaar maken ?
  De volgende dag schotelt de moeder een Antwerpenaar voor. Joepie, roepen de kinderen, voor mij de nek !!!
 • Zegt de krokodil tegen het vogeltje : "en, op vakantie geweest dit jaar ?"
  Ja, zegt het vogeltje, ik kan vliegen, mijn vrouw kan vliegen en mijn kinderen kunnen ook al vliegen. Wij zijn naar het zuiden gevlogen.
  En jij ? vraagt het vogeltje aan de krokodil.
  Oh, zegt de krokodil, ik heb een grote bek, mijn vrouw heeft een grote bek en mijn kinderen zijn ook met een grote bek geboren, wij zijn in Antwerpen gebleven !!
Vind ik leuk!Vind ik niet leuk!Commentaar versturenDefecte link melden
Hits: 59.892 - Score: 67% (6)

Willekeurige items uit MOPPEN

Kinderpraat Het was een hete zomerdag geweest en net toen mama haar kleine spruit in bed wou stoppen, brak een hevig onweer uit. De kleine jongen was doodsbang en met een trillende stem vroeg hij: "Mama, wil je bij mij slapen vannacht?" Moeder gaf haar zoontje een flinke knuffel en zei: "Ik kan niet, ik moet bij papa slapen." Het jongetje was even stil en zei  [...]
Danny - 12/11/2009 - Score: 73% (192) - Hits: 77.820
Vlamingen en Een Antwerpenaar rijdt tijdens zijn verlof aan zee als "wielertoerist" rond in West-Vlaanderen. Het zal u niet verwonderen dat hij, uit een wereldstad komend, de West-Vlamingen voor ietwat achterlijke boeren neemt. Hij wil dat ook even laten zien. Hij stopt met zijn fiets aan een van de zeldzame tankstations die nog met bediening aangeven. Dan vraa [...]
Danny - 06/01/2018 - Score: 67% (6) - Hits: 59.892
Kerk - Pasto De heilige Johannes is samen met twee anderen aan het golven. Hij heeft de afgelopen 2000 jaar flink geoefend en is dus een echte professional geworden. Hij slaat de bal, een pracht van een slag, in drie slagen heeft hij de bal in de hole gespeeld. "Heel goed, heel goed" zegt Jezus, een van de twee andere golfers. "Nu ik." Hij slaat de bal .. pats, [...]
Danny - 08/10/2019 - Score: 66% (22) - Hits: 92.579
Managers - L Een nieuwe directeur van een bedrijf werkt gedurende een week lang samen met de directeur die hij gaat vervangen. Op de laatste dag zegt de vertrekkende directeur: "Ik heb drie genummerde enveloppen in de lade van het buro gelegd. Open een envelop als je in een crisis komt die je niet kunt oplossen." Drie maanden later gebeurt er een drama, alles g [...]
Danny - 24/01/2015 - Score: 53% (55) - Hits: 27.589
Ouders Er staat een boer bij een waarheidsmachine op de pier van Scheveningen. Gooi je er een kwartje in, dan mag je een vraag stellen. Die boer zegt: "Waar is m'n vader?" Waarop de waarheidsmachine antwoordt: "Die staat te vissen op de Pier in Vlissingen." Zegt de boer: "Hahaha, dat kan niet, mijn vader is allang dood." Zegt de exploitant van die machine [...]
Danny - 20/02/2011 - Score: 66% (171) - Hits: 70.516