Logo
» Start » Teksten » Mannen en/of vrouwen » Aanvraag voor een nachtelijke uitstap

Teksten - Mannen en/of vrouwen : AANVRAAG VOOR EEN NACHTELIJKE UITSTAP

Deze tekst doorsturen naar uw vrienden via email

AANVRAAG VOOR TOESTEMMING NACHTELIJKE UITSTAP MET VRIENDEN


Naam echtgenoot:

Hierbij mijn aanvraag voor de toestemming voor een nachtelijke uitstap met vrienden :

Datum:
Vertrekuur:
Limiet thuiskomst:

In het geval van goedkeuring, zweer ik me te bevinden op de hieronder vermelde plaatsen en tijdstippen.
Ik beloof geen andere vrouwen te verleiden. Ik beloof om enkel te spreken met de hieronder vermelde
vrouwen. Ik schakel mijn GSM onder geen enkel beding uit. Ik verbruik de afgesproken hoeveelheid alcohol en in geval van overschrijding van deze hoeveelheid bel ik
onmiddellijk een taxi om een bijkomende goedkeuring aan mijn echtgenote te vragen. Ik aanvaard dat, indien deze bijkomende toestemming verleend wordt, mijn
echtgenote het recht heeft om gedurende de week die hierop volg niet meer met me te praten en me het leven ondraaglijk te maken.


Toegestane dranken
Bier:
Wijn :
Digestief :
Totaal :

Plaats: Van: __h__ Tot: __h__
Plaats: Van: __h__ Tot: __h__
Plaats: Van: __h__ Tot: __h__

Toegestane plaatsen
Vrouwen waarmee het toegestaan
is te praten (uitgez.: diensters)


BELANGRIJK ! VERNIETIGINGSCLAUSULE BIJ TOPLESS :

Ongeacht de toegestane vrouwelijke contacten hierboven beschreven, is het uitdrukkelijk verboden hen aandacht te schenken indien ze naakt of topless zijn. Het niet
respecteren van deze regel heeft de directe verbreking van de relatie tot gevolg.

Ik verklaar me er bewust van te zijn wie thuis het gezag uitoefent. Ik ben er van bewust dat deze nachtelijke uitstap met vrienden me een fortuin aan geschenken en
bloemen gaat kosten. Mijn echtgenote heeft het recht om mijn kredietkaart te gebruiken wanneer ze maar wil. Ik beloof om mijn echtgenote mee te nemen naar het theater
of een concert als ik meer dan 1 minuut na het afgesproken limietuur thuiskom.
Op mijn weg naar huis beloof ik nergens anders dan in het toilet te urineren en ik let er op dat ik mijn echtgenote niet wek, alsook dat ik mijn naar alcohol ruikende adem
niet in haar gezicht uitblaas. Ik verklaar me niet te gedragen als een zuipschuit.

Ik verklaar dat, naar mijn bescheiden mening (met niets te vergelijken met deze van mijn echtgenote), alle verstrekte gegevens voor deze aanvraag juist zijn.

Getekend de EchtgenootAanvraag:

Aanvaard :
Geweigerd :

Deze beslissing is onherroepelijk. Indien de toestemming verleend werd, het strookje afknippen en altijd ter verantwoording bij zich houden.
--------------------------------------------------------------


Toestemming voor een nachtelijke uitstap van mijn echtgenoot voor de periode van :
Datum: Vertrekuur : Thuiskomst:
Getekend de Echtgenote:
Vind ik leuk!Vind ik niet leuk!Commentaar versturenDefecte link melden
Hits: 6.950

Willekeurige items uit TEKSTEN

Wist je datj Wist je dat: Als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen schreeuwt, produceer je genoeg geluidsgolven om een tas koffie op te warmen. (Dat is precies toch niet echt de moeite waard.) Als je aan één stuk winden laat, gedurende 6 jaar en 9 maanden, produceer je genoeg gas, voor de energie voor een atoombom. (Ah, dat is al beter.) Het  [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 71% (51) - Hits: 55.024
Sollicitatie Wilde gaa pollis weurre in Aantwaarrepe?   Vult oeppaa gemak dees oanvroag in. Stuutte papiere binne no den hoefdkommesseir en den beurregemiester en me ewa chaans zedder baa. OANVROAG OEM POLLIS TE WEURRE Aave noam: ......................................... Aave veunoam ......................................... Aaven baanoam: ................ [...]
Danny - 30/01/2016 - Score: 100% (4) - Hits: 1.864
Het kakjargo Zoals de Inuit (voorheen Eskimo's) wel 30 verschillende termen voor sneeuw en ijs hebben zo zijn er minstens even zovele benamingen te bedenken voorhetgeen wij dagelijks vaak met trots produceren op een van de vele schijtpaleizen in den lande. Maar niet alleen het eindproduct wordt gelouterd met mooie naam, ook de activiteit zelf wordt vaak prachti [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 100% (2) - Hits: 11.532
De nieuwe pa De nieuwe priester van de parochie was zeer nerveus voor zijn eerste mis. Zijn overste stelde hem echter gerust: om de zenuwen te bedwingen kon hij bijvoorbeeld een paar druppels wodka in een glas water doen... Na de mis vond de jonge priester in zijn brievenbus een briefje van zijn overste met de volgende boodschap: Toch een paar opmerkingen betre [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 83% (6) - Hits: 8.926
De tijd van De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen. er stond 'n warme kachel in, wat had je meer te wensen? de was hing er te drogen en de worst aan een spijker. de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker? We zaten in ons keukentje met negen man te eten met soep vooraf en pudding toe, ik zal 't nooit vergeten. de afwas was het erg [...]
Danny - 28/02/2016 - Score: 67% (6) - Hits: 2.026