Logo
» Start » Teksten » Mannen en/of vrouwen » Aanvraag voor een nachtelijke uitstap

Teksten - Mannen en/of vrouwen : AANVRAAG VOOR EEN NACHTELIJKE UITSTAP

Deze tekst doorsturen naar uw vrienden via email

AANVRAAG VOOR TOESTEMMING NACHTELIJKE UITSTAP MET VRIENDEN


Naam echtgenoot:

Hierbij mijn aanvraag voor de toestemming voor een nachtelijke uitstap met vrienden :

Datum:
Vertrekuur:
Limiet thuiskomst:

In het geval van goedkeuring, zweer ik me te bevinden op de hieronder vermelde plaatsen en tijdstippen.
Ik beloof geen andere vrouwen te verleiden. Ik beloof om enkel te spreken met de hieronder vermelde
vrouwen. Ik schakel mijn GSM onder geen enkel beding uit. Ik verbruik de afgesproken hoeveelheid alcohol en in geval van overschrijding van deze hoeveelheid bel ik
onmiddellijk een taxi om een bijkomende goedkeuring aan mijn echtgenote te vragen. Ik aanvaard dat, indien deze bijkomende toestemming verleend wordt, mijn
echtgenote het recht heeft om gedurende de week die hierop volg niet meer met me te praten en me het leven ondraaglijk te maken.


Toegestane dranken
Bier:
Wijn :
Digestief :
Totaal :

Plaats: Van: __h__ Tot: __h__
Plaats: Van: __h__ Tot: __h__
Plaats: Van: __h__ Tot: __h__

Toegestane plaatsen
Vrouwen waarmee het toegestaan
is te praten (uitgez.: diensters)


BELANGRIJK ! VERNIETIGINGSCLAUSULE BIJ TOPLESS :

Ongeacht de toegestane vrouwelijke contacten hierboven beschreven, is het uitdrukkelijk verboden hen aandacht te schenken indien ze naakt of topless zijn. Het niet
respecteren van deze regel heeft de directe verbreking van de relatie tot gevolg.

Ik verklaar me er bewust van te zijn wie thuis het gezag uitoefent. Ik ben er van bewust dat deze nachtelijke uitstap met vrienden me een fortuin aan geschenken en
bloemen gaat kosten. Mijn echtgenote heeft het recht om mijn kredietkaart te gebruiken wanneer ze maar wil. Ik beloof om mijn echtgenote mee te nemen naar het theater
of een concert als ik meer dan 1 minuut na het afgesproken limietuur thuiskom.
Op mijn weg naar huis beloof ik nergens anders dan in het toilet te urineren en ik let er op dat ik mijn echtgenote niet wek, alsook dat ik mijn naar alcohol ruikende adem
niet in haar gezicht uitblaas. Ik verklaar me niet te gedragen als een zuipschuit.

Ik verklaar dat, naar mijn bescheiden mening (met niets te vergelijken met deze van mijn echtgenote), alle verstrekte gegevens voor deze aanvraag juist zijn.

Getekend de EchtgenootAanvraag:

Aanvaard :
Geweigerd :

Deze beslissing is onherroepelijk. Indien de toestemming verleend werd, het strookje afknippen en altijd ter verantwoording bij zich houden.
--------------------------------------------------------------


Toestemming voor een nachtelijke uitstap van mijn echtgenoot voor de periode van :
Datum: Vertrekuur : Thuiskomst:
Getekend de Echtgenote:
Vind ik leuk!Vind ik niet leuk!Commentaar versturenDefecte link melden
Hits: 6.919

Willekeurige items uit TEKSTEN

Wat mannen w 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. . 10. Ze hebben tieten
Danny - 20/01/2001 - Hits: 5.041
God schiep d Toen God de vrouw schiep was Hij al 6 dagen aan het overwerken. Er verscheen een engel en die zei: "Waarom spendeert u zoveel tijd aan dit model?" En de Heer antwoordde: "Heb je gezien aan welke voorwaarden mijn creatie moet voldoen? Ze moet flexibel zijn, 200 beweegbare delen hebben die allemaal te vervangen zijn, ze moet functioneren op cola ligh [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 63% (8) - Hits: 12.041
Als een man Hij: "Heb ik jou niet ergens eerder gezien?" Zij: "Ja, en daarom kom ik daar niet meer." Hij: "Is deze stoel nog vrij?" Zij: "Ja, en als jij daar gaat zitten, is mijn stoel ook vrij." Hij: "Naar mijn huis of jouw huis?" Zij: "Beide. Jij naar de jouwe, ik naar de mijne." Hij: "Ik zou je graag nog eens willen bellen, wat is je nummer?" Zij: "Staat in [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 67% (3) - Hits: 12.400
Een sollicit Mijnheer, Gaarne zou ik deze mogelijkheid willen aangrijpen om te solliciteren naar een functie bij Uw bedrijf. Ik ben axs... (sorry, de letter "x" doet het niet meer, daarom gebruik ik dan maar de "x", in pxaats van de x). Goed. Ik ben dus axs 17-jarige jongeman van de XTS afgekomen, toen ik een prachtige aanbieding kreec (nou doet de xetter "c" h [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 100% (1) - Hits: 5.928
Geleerde pra Geachte heer ingenieur elektriciteit, Ik mag u met plezier melden dat uw break-even afzet voltooid is. Uw ondernemingsplan heeft dividend de rentabiliteit gecrediteerd. Het heeft veel indruk gemaakt op de antagonisten van de solvabiliteit . Bij de protagonisten iets minder omdat de conjunctuur van de contaminatie niet zo denderend was. Ze waren zee [...]
Danny - 20/01/2001 - Score: 50% (2) - Hits: 8.866