Logo
» Start » Moppen » Overheid » Leger

Moppen - Overheid : LEGER

 • Er staat een paar militairen tegenover elkaar op te scheppen over hoe hoog hun IQ wel niet is. Dan komt er iemand naast hen staan, die al een tijdje heeft staan luisteren. Hij zegt: "Nee jongens, het meten van je slimheid aan de hand van het IQ is allang verleden tijd. Ze hebben allang een nieuwe eenheid gevonden: de 'tère.'" Al die militairen knikken zo'n beetje en zeggen allemaal zoiets van: "Ja, daar hebben we wel eens iets over gehoord." Dan zegt de man: "Ik zal een voorbeeld geven. Einstein bijvoorbeeld, was heel erg slim. Hij was dus een 'mega-tère'. Kijk ik, ik ben niet zo slim, ik ben een 'kilo-tère'. En ja, dan heb je ook nog militairen!"
 • Een jachtteam van 4 personen gaan op jacht. De ervaren jachtleider van het groep is Jantje. Ze duiken de bossen in. Na wat speurwerk zien ze een klein zwart hol. Jantje beveelt: "Allemaal op de grond, het is een konijnenhol." Inderdaad, na een poosje kwam het konijn naar boven waarbij de jagers het konijn neerhaalden Ze lopen verder en na een tijdje zien ze een groter hol. Jantje beveelt weer: "Allemaal op de grond, het is een vossenhol." En een poosje later kwam er inderdaad een vos uit het hol, waarbij de jagers deze ook doodschoten. Ze gingen weer verder en zagen dit maal een veel groter hol. Jantje gaf het order: "Iedereen op de grond, dit is een berenhol." En weer had Jantje gelijk, de beer kwam uit z'n hol en de jagers konden hem gemakkelijk neerschieten. Jantje kon zijn geluk niet op, want iedereen was blij met Jantje. Een paar minuten verder zagen ze ditmaal een enorm grote hol. Jantje: "Ik weet niet wat er dit keer uitkomt, maar iedereen op de grond. We wachten ons geluk af." Een dag later stond er in de krant: "4 jagers zijn onder een trein gekomen. Op slag dood."
 • Poncke moest voor zijn nummer worden gekeurd voor militaire dienst. Bij de ogentest vroeg de arts hem wat er op de letter-kaart stond. Poncke, die net deed of ie slecht ogen had: "Welke kaart?" Toen de dokter een bezemsteel omhoog hield om het aan te wijzen, zei Poncke: "Dat is een potlood." En hij werd natuurlijk afgekeurd voor militaire dienst. Om dat te vieren ging Poncke 's avonds naar de bioscoop. Toen de film was afgelopen en het licht weer aanging zag Poncke tot zijn schrik dat hij naast de militaire arts van die middag zat. Snel boog hij zich naar de arts toe en vroeg: "Weet u of dit de bus naar Antwerpen is?"
 • een oud dametje rijd met de fiest over een verlaten landweggetje. plots rijd ze voorbij een stel legerwagen. als ze bij de brug komt wordt ze tegengehouden door 2 militairen. "sorry maddameke" zegt de grootste," hier kunde ni door wij zijn op manoevres en deze brug is opgeblazen". "Maar allee" zegt dat dametje "die brug is nog heel". "Nee" zegt de andere soldaat"zie je da groot gat int midden niet". Het dametje druipt af en passeert een andere militair die op de grond ligt te slapen. "allee meneer kunde gij mij ni uitleggen wa hier allemaal gaande is?" "sorry mevrouw ik weet van niks ik ben al 2 dagen dood"
 • Een wetenschapper had een smeersel uitgevonden dat levenloze voorwerpen tot leven kon brengen. Hij besloot het uit te proberen op het standbeeld van een beroemde generaal. En ja hoor, het beeld trilde en een ogenblik later klom de generaal, met nog ietwat krakende gewrichten, van zijn voetstuk. "En, generaal, wat wordt uw eerste daad?", riep de wetenschapper opgewonden uit. "Dat ligt voor de hand", baste de generaal en hij trok zijn pistool uit de holster: "Ik ga zo'n twee miljoen duiven doodschieten!"
 • Luitenant: 'Luister sjefke, morgen komt de generaal op bezoek en hij gaat je 3 vragen stellen, dus ik wil dat je op elke vraag een juist antwoord geeft, oke?' Sjefke: 'Oke luitenant.' Luitenant: 'We zullen eens oefenen: Hoe lang zit je al in het leger?' Sjefke: '3 maand meneer.' Luitenant: 'Hoe oud ben je?' Sjefke: '23 jaar meneer.' Luitenant: 'Wat lust je het liefst wijn of bier?' Sjefke: 'Allebei meneer.' Luitenant: 'Goed zo, ik wil dat je morgen exact hetzelfde zegt.'
  De volgende dag komt de generaal bij Sjefke:
  Generaal: 'Hoe oud ben je?' Sjefke: '3 maand meneer.' Generaal: 'WAT???? Hoe lang zit je al in het leger?' Sjefke: '23 jaar meneer.' Generaal: 'Zeg hou je me nu voor de zot of voor de gek?' Sjefke: 'Allebei meneer.'
 • Er zit een jongen bij de keuringsarts voor militaire dienst. De arts vraagt de jongen wat hij in militaire dienst wil gaan doen. 'Ik wil graag generaal worden', zegt de jongen. 'Ben je gek?' zegt de arts. Zegt de jongen: 'Is dat vereist dan?'
 • Moos wil niet in militaire dienst. Als hij voor de keuringsarts staat, zegt hij dat hij ziek is. 'Wat scheelt eraan?' vraagt de dokter. 'Ik ben zwaar hartpati?, dokter. Ik kan geen trappen lopen.' 'Geeft niet,' zegt de arts: 'Je komt bij de infanterie. Die vechten op de begane grond.'
 • Een generaal is op inspectie en informeert in de kazerne hoe het eten is. 'We vechten erom, generaal,' antwoordt een der manschappen. 'Een prima pot, dus?' vraagt de generaal. 'Integendeel, generaal. Wie verliest moet het opeten.'
 • Een belg werd opgeroepen voor de keuring in het leger. Maar deze belg had daar totaal geen zin in en besloot om er onderuit te kruipen. Bij de keuring moest hij eerst met een sergeant spreken. De belg zei: "Alee ik kan hier nie werken hoor, ik ben namelijk Analfabeet!". De sergeant zucht en zegt : "Hey belg weet jij eigenlijk wel wat dat betekend een analfabeet?" Alee dat weet ik ook nie, ik heb het ook maar ergens gelezen!
 • Aan weerskanten van de Maas wordt er patrouille gelopen. Aan de ene kant loopt een Belgische soldaat, aan de andere kant een Nederlandse soldaat. Het is vroeg in de morgen en er staat nog wat mist op het water. De Belgische soldaat vraagt zich af bij welk onderdeel de Nederlandse soldaat zou zijn. Hij wil het met gebaren aan de Nederlander vragen. De Belg maakt een fladderend gebaar en roept: "Zit je bij de luchtmacht?" De Nederlander kijkt, maar geeft geen antwoord. De Belg maakt een zwemmend gebaar en roept: "Zit je bij de marine?" De Nederlander kijkt weer, maar geeft geen antwoord. De Belg denkt: "Hij zit dus niet bij de luchmacht en niet bij de marine. Dan zit hij zeker bij de landmacht. Misschien is ie wel bij de stoottroepen." De Belg maakt het gebaar met een vinger in een gat en roept: "Zit je bij de stoottroepen?" De Nederlander kijkt, maar zwijgt. "Misschien zit hij bij de verkenners." De Belg maakt een gebaar van een verrekijker en roept: "Zit je bij de verkenners? "Dan gooit de Nederlander zijn geweer op de grond en rent weg naar de kazerne. "Wat kom jij hier doen?" vraagt de commandant: "Jij moet patrouille lopen bij de Maas." "Ik ben niet gek," zegt de Nederlander, "aan de overkant loopt een idiote Belg die zegt tegen mij: (vlieggebaar) als straks de mist gezakt is, (zwemgebaar) dan zwem ik naar de overkant, (vinger-in-gat-gebaar) en dan naai ik u (verrekijkergebaar) tot u zulke kleine ogen hebt."
 • Het Pentagon vond dat het te veel generaals in dienst had en besliste er een paar met vervroegd pensioen te sturen. Ze beloofden elke generaal die pensioneerde een volledig jaarinkomen en alle bijhorende voordelen plus $10.000 voor elke inch gemeten in een rechte lijn tussen twee zelf te kiezen punten op zijn eigen lichaam. De eerste die het pensioenplan accepteerde vroeg om de afstand te meten tussen de tippen van zijn tenen en de bovenkant van zijn hoofd. Zes voet. Hij wandelde naar buiten met een cheque van $720.000. De tweede vroeg om gemeten te worden tussen zijn boven zijn hoofd uitgestrekte handen en zijn tenen. Acht voet. Hij wandelde naar buiten met een cheque van $960.000. Ondertussen had de eerste generaal er nog een ingelicht. En toen men de derde generaal vroeg waar ze moesten meten, zei hij tegen de meter van dienst: "Van de top van mijn penis tot de onderkant van mijn ballen." "Goed", zei de meter van dienst, "maar dan haal ik er even een medisch officier bij". De medisch officier gaf het bevel: "Laat uw broek zakken!" en de generaal deed dit. De officier plaatste het begin van de lintmeter tegen het topje van zijn penis en begon naar onder toe te werken. "Djiezes", zei hij, "Waar zijn je ballen?" "In Vietnam", antwoordde de generaal.
 • Drie kerels moeten in militaire dienst: een bakker, een automonteur en een takelwagenchauffeur. Ze komen bij de sergeant en die vraagt aan de eerste man: 'Wat is je beroep?' 'Ik ben bakker,' zegt de man. 'Oké,' zegt de sergeant, 'naar gebouw 24: de bakkerij.' Dan vraagt de sergeant aan de tweede man wat zijn beroep is. 'Ik ben automonteur.' 'Oké,' zegt de sergeant, 'naar gebouw 9: de garage.' Vraagt de sergeant aan de derde man naar zijn beroep. Zegt de takelwagenchauffeur: 'Ta-ta-ta-ta-tak-ta...' Zegt de sergeant: 'Naar gebouw 14: machinegeweren.'
 • Wel, soldaat, smaakt de soep niet? Jawel, adjudant, maar... Maar wat, soldaat? Er ligt nogal veel zand in. Mag ik u erop wijzen, soldaat, dat u niet zo moet klagen. U bent hier om het vaderland te dienen, denk daaraan. Maar niet om het op te eten, adjudant.
Vind ik leuk!Vind ik niet leuk!Commentaar versturenDefecte link melden
Hits: 29.002 - Score: 67% (9)

Willekeurige items uit MOPPEN

Kinderpraat Het was een hete zomerdag geweest en net toen mama haar kleine spruit in bed wou stoppen, brak een hevig onweer uit. De kleine jongen was doodsbang en met een trillende stem vroeg hij: "Mama, wil je bij mij slapen vannacht?" Moeder gaf haar zoontje een flinke knuffel en zei: "Ik kan niet, ik moet bij papa slapen." Het jongetje was even stil en zei  [...]
Danny - 12/11/2009 - Score: 73% (192) - Hits: 77.855
Droge Een man: "Mag ik je even storen?" Andere man: "Ja, wat is er?" Eerste man: "Niets, ik wilde alleen maar even storen :-)"
Danny - 15/06/2016 - Score: 63% (1530) - Hits: 1.182.997
Doven James, de huisknecht van de schatrijke maar potdove graaf, zit 's avonds laat te wachten op de thuiskomst van zijn stokoude meester. Als deze eindelijk aankomt, trekt James zijn vriendelijkste gezicht. Terwijl hij de graaf helpt met het uittrekken van zijn jas, murmelt hij: "Zo, vieze vuile klootzak, je hebt weer de hele dag in allerlei bars rondge [...]
Danny - 10/03/2012 - Score: 47% (45) - Hits: 62.551
Vrouwen Een man komt een politiebureau binnen en zegt tegen de agent: 'Ik heb begrepen dat de man die in ons huis heeft ingebroken, gearresteerd is. Ik wil graag even een woordje met hem spreken.' De agent: 'Ik begrijp dat u kwaad bent meneer, maar dat kan ik natuurlijk niet toelaten.' 'Nee nee, u begrijpt me verkeerd.' zegt de man, 'Ik wil alleen maar van [...]
Danny - 25/01/2020 - Score: 62% (137) - Hits: 324.830
Cafe - Drink Een vrouw scheldt haar man de huid vol in een restaurant. Ze doet dat op luide toon en eindigt haar requisitoir met: "Van alle verachtelijke mensen in deze wereld ben jij de ergste!" Iedereen in het restaurant zit nu naar hen te kijken. De echtgenoot herstelt zich snel en zegt met verheffing van stem: "Je had groot gelijk liefje, en wat heb je nog  [...]
Danny - 17/11/2013 - Score: 43% (21) - Hits: 70.643