Logo
» Start » Moppen » Personen » Werkmensen

Moppen - Personen : WERKMENSEN

 • Aan de receptie van een groot kantoor meldt zich een kanjer van een wijf.
  "Ik wil graag de directeur even spreken," zegt ze.
  "Heeft u een afspraak?"
  "Nee, dat heb ik niet."
  "Nou," zegt de portier met 'n knipoog, "voor zo'n kanjer heeft hij altijd wel een uurtje over. Wie kan ik zeggen dat er is?"
  "Zijn echtgenote."
 • Het personeel van Volkswagen is eindelijk akkoord gegaan met het voorstel van de directie. Wie vrijwillig de firma verliet, kreeg een Polo. Schone geste toch h?als afscheid. Ze hebben pas daarna gelezen dat ze mogen kiezen tussen ene met lange mouwen of ene met korte mouwen.
 • Een man spijkert zijn nieuwe vloer. Telkens als hij een spijker pakt bekijkt hij deze aandachtig en Regelmatig gooit hij er dan een weg. Ondertussen is de buurman even komen kijken en vraagt verbaasd wat dat voorstelt. Volgens de man zit bij de meeste spijkers de punt beneden en de kop boven, maar er zijn ook spijkers bij met de punt naar boven en de kop naar beneden, die zijn dus niet bruikbaar. "Wat ben jij een ongelooflijke oen", zegt de buurman, "die gooi je toch niet weg? Die kun je bewaren voor het plafond....."
 • Twee mannen zitten in een trein. Ze praten erover hoe ze slechte manieren kunnen afleren. De ene zegt: 'Ik ben bakker. Als er bij mij een leerjongen komt werken, mag hij zoveel snoepen als hij wil. Je mag er zeker van zijn dat hij na een week niets meer lust.' De ander zegt: 'In mijn vak gaat dat niet.' 'Waarom niet?' vraagt de bakker. 'Ik ben bankier.'
 • Voor deze taak zoeken wij een man met verantwoordelijkheid, zei de directeur tegen de sollicitant. - O, dat ben ik, antwoordde hij, telkens als er lets verkeerd ging in mijn vorige jobs, zei men dat ik ervoor verantwoordelijk was.
 • Aan alle medewerkers
  Mededeling van de directie.
  Sedert enige tijd doet in ons bedrijf het gerucht de ronde, dat een van de dames op kantoor zwanger zou zijn van een van de heren.
  Na aanleiding hiervan heeft de directie besloten, een onderzoek in te stellen, naar de betrouwbaarheid van deze geruchten.
  De aangstelde commissie is na een uitgebreid onderzoek van drie dagen tot de conclusie gekomen, dat het genoemde gerucht beslist onjuist is, omdat:
  In dit bedrijf nog nooit iets met liefde gedaan is.
  Een vruchtbare samenwerking hier nog nooit heeft plaatsgevonden.
  Binnen ons bedrijf nog nooit iets binnen negen maanden tot stand is gekomen.
  De vergrijzing hier zo is toegenomen, dat geen enkele werknemer nog klaarkomt.
  De werktijd zodanig is ingekrompen, dat het onmogelijk is, in de beschikbare tijd zoiets klaar te spelen.
  Wij menen, dat het gerucht hiermede voldoende ontzenuwt is.
  Hoogachtend, De directie
 • "Weet uw zoon al wat hij later wil gaan doen?". "Jazeker," antwoordt moeder "hij wil vuilnisophaler worden" "Wat raar, dat hoor je niet veel". Moeder: "Hij denkt dat hij dan alleen dinsdags hoeft te werken".
 • Een man komt bij een stenen handel en besteld 20.000 bakstenen. Zegt de verkoper: "Twintigduizend bakstenen, ga je een huis bouwen of zo??" Zegt de man:"Nee, een barbecue!" Waarop de verkoper zegt: "Je hebt toch geen twintigduizend stenen nodig voor een barbecue ???" Zegt de man: "Nee, maar ik woon op 12 hoog !!!"
 • Jantje gaat naar school. In de klas zegt de juffrouw: "De vader met het mooiste beroep krijgt vanmiddag vrij. Pietje wat doet jouw vader?"
  "Mijn vader is timmerman."
  "Wimpie wat doet jouw vader?"
  "Mijn vader is bakker."
  "En Jantje wat doet jouw vader?"
  "Mijn vader is druivenplukker in Tibet."
  Waarop de juffrouw zegt: "Nou Jantje, je hebt gewonnen."
  Wanneer Jantje thuiskomt vraagt zijn moeder: "Wat doe je zo vroeg thuis?"
  "Nou mama, ik ben vrij omdat papa het mooiste beroep heeft."
  Moeder belt naar school en vraagt aan de juffrouw waarom Jantje naar huis mocht komen. Zegt de juffrouw: "Uw man heeft het mooiste beroep: druivenplukker in Tibet."
  "Nou", zegt moeder, "ik denk dat u het verkeerd verstaan heeft want hij zit namelijk met een druiper in de ziektewet
 • Wie niet werkt maakt ook geen fouten!
 • Bij een bedrijf is er een solicitatie vrijgekomen voor de functie van Boekhouder. De eerste solicitant is aan de beurt. Er wordt aan hem gevraagd: "Als Boekhouder moet je ook goed kunnen tellen. Kunt u van 1 tot 10 tellen?" "Ja hoor, antwoordt de solicitant. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0" "Dat is heel goed, maar kunt u ook van voor naar achteren tellen?". "Nee", antwoord de solicitant, "Dat kan ik niet omdat ik altijd archievaris ben geweest en gewend ben om van achter naar voor te tellen". Dus niet aangenomen. De tweede solicitant die komt en aan hem wordt hetzelfde gevraagd. "Ja hoor, dat kan ik wel, 2,4,6,8,10,9,7,5,3,1". "Maar kunt u ook gewoon van voor naar achteren tellen?". "Nee, zegt de tweede solicitant, ik ben altijd Postbode geweest en kan alleen maar de huisnummers tellen waar ik de brieven altijd gebracht heb". Dus ook niet aangenomen. De derde solicitant wordt ook gevraagd of hij van 1 tot 10 kan tellen. "Jazeker, antwoord deze, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10". "Dat is heel erg goed. Welke functie had u hiervoor?". "Ik ben Ambtenaar geweest". "Dat is heel mooi, en kunt u ook verder tellen?". "Ja hoor, dat kan ik; Boer, Vrouw, Koning, Aas".
 • Vader: Ik heb besloten om me volgend jaar uit de zaak terug te trekken en die volledig aan jou over te laten. Zoon: Waarom heb je daar zo'n haast mee, pa? Laten we nog een paar jaar samen doorwerken. Dan kunnen we ons allebei tegelijk terugtrekken.
 • Een meisje solliciteerde naar een kantoorbaan. Een serie vragen werd op haar afgevuurd: - Rook je wel eens? - Neen. - Drink je wel eens? - Neen. - Vrij je wel eens? -Neen. - Wat doe je dan wel? - Ik vertel leugens.
 • Een vriend van mij is een stotteraar. ik kwam hem gisteren tegen en vroeg of hij reeds werk heeft. jjjjjja, zegt hij, bbbbbij de tttellefffoonmmmaatssschappppij. ik: je moet toch niet telefoneren, h?hij: jjjja wwwel. ik: wat moet je dan zeggen? als hhhhet bbbbezet is mmmoet ik tuut tuut tuut tuut zzzzeggen.
 • Petrus en Lucifer hebben hun maandelijks overleg. Petrus, gefrustreerd doordat hij nogal eens wat hemelaars alsnog de lange reis naar beneden moet aanzeggen, stelt Lucifer voor om een brug te bouwen tussen de hemel en de hel, zodat de reis vlotter verloopt en om ook wat aan de files te doen. Zo wordt afgesproken. Petrus en Lucifer spreken af om ieder te beginnen met de bruggenbouw en iedere maand werkoverleg te hebben, voor het eerst bij Petrus. Na een maand het eerste werkoverleg. Lucifer: ‘Nou, het gaat erg goed en voortvarend, iedereen is ‘vurig’ aan het werk, het bruggenhoofd is al af en de eerste brugdelen naar boven liggen er al. Maar Petrus, hier bij jou zie ik nog niet veel…, hoe zit dat?’ Petrus, teleurgesteld, zegt: ‘Ja, Lucifer, ik ben direct in actie gekomen, ik heb hier overal gezocht, maar ik kan hier geen aannemer vinden…’.
 • Een man heeft net een nieuw huis gekocht, 2 onder 1 kap en hij wil de boel gaan behangen. Maar ja, het moeilijkste bij behangen is altijd: hoeveel rollen heb je nodig? Hij gaat naar de buurman, stelt zich voor en zegt: ik wil graag m'n huis behangen, maar ik weet niet hoeveel rollen ik nodig heb. Hoeveel rollen heb jij toen gehaald? Zegt die buurman: 25 rollen. Man blij, naar een behangzaak, 25 rollen gehaald en druk aan de slag. Als hij klaar is merkt hij dat hij 14 rollen overhoudt. Hij loopt pissig naar z'n buurman en zegt: is me dat wat? Houd ik 14 rollen over over, hoe kan dat nou? Zegt die buurman: ja, dat had ik toen ook!
 • Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan, zegt de chef tegen een luie arbeider. "Dat weet ik wel," luidt het antwoord, "maar ik wil niet de eerste zijn."
 • Twee werklozen komen elkaar tegen op straat. Zegt de ene 'mijn uitkering is verhoogd deze maand en de uwe?' Zegt de ander 'de mijne ook, het moet zijn dat ze tevreden over ons zijn....'
 • Twee meisjes van 13 werken in een borstelfabriek. Op een dag zegt het ene meisje tegen het andere: "Zoiets geks, ik heb sinds kort allemaal haar onder aan mijn buik groeien!" Waarop de ander zegt:"Ja, ik heb daar ook last van! Dat moet vast de borstelziekte zijn, van het zware werk hier!" De twee meisjes zijn verontwaardigd, dat ze zo jong al een beroepsziekte hebben opgelopen en besluiten verhaal te gaan halen bij de directeur. Ze laten hem zien, wat er met hun gebeurd is, waarop deze zijn broek losknoopt en zegt: "Dat is nog maar het begin van de borstelziekte! Zie mij eens, ik heb er ook al een steel bijgekregen!"
 • Twee Belgische bouwvakkers zijn op een bouwplaats bezig waar een kantorentoren zal verrijzen. Op een gegeven moment moet die ene hoog nodig pissen. "Amai Sjefke, ik moet zo nodig pinkelen." "Maar dat gaat toch niet Franske. Ge kunt nog niet naar beneden staan pinkelen. Nou vooruit dan maar, ga de gij maar aan het eind van dienen balk staan daar." "Maar dan val ik zo naar beneden." "Wacht dan ga ik wel aan den andere einde van dienen balk staan." Zo gezegd, zo gedaan. De eerste bouwvakker staat lekker te pinkelen en die ander houdt de balk tegen. Dan gaat ineens de pauzefluit en, u raadt het al, de bouwvakker die de balk tegenhield loopt weg met alle gevolgen vandien. Enige weken later zitten een Nederlander, een Fransman en een Belg in een café niet ver van deze bouwput op te scheppen over het direkt naar een vrouw toegaan. De Nederlander zegt: "Wij vragen een vrouw gewoon eerst een avondje mee uit." "Ach," zegt die Fransoos, "wij doen het nog direkter. Diner bij kaarslicht en een open haard doen wonderen" Waarop de Belg hard begint te lachen. "Amai, wat een omweg zeg. Ik liep laatst in dezen zelfde straat en daar komt zo enen bouwvakker naar beneden met zijnen piemel al uit den broek bungelend, roepend; Kuuuuuuuuuuttttttttttttttttttttttttt!"
 • U wordt ontslagen om gezondheidsredenen, zegt de directeur. - Maar ik ben toch niet ziek?! - Dat klopt, maar u maakt mij ziek!
 • Abdel : 'Ik hier werken willen !'
  Baas : 'Goed, je krijgt knappe secretaresse, groot bureau, chique firmawagen, GSM, ..'
  Abdel: 'Gij zeker zwanzen ?'
  Baas : 'Wie is er hier begonnen ?'
 • Op een dag komen er 2 staalarbeiders aan de hemelpoort aan. Ze kloppen aan, en St. Petrus komt opendoen. Hij kijkt in zijn gulden boek, maar zij staan er niet in. "Het spijt me, jongens, jullie hebben teveel stakingen op aarde georganiseerd. Jullie kunnen de hemel niet binnen." en hij stuurt hen naar de hel. Twee dagen later krijgt St. Petrus bezoek van de duivel. "Zeg Petrus, kom die twee staalarbeiders maar rap halen! Ze hebben al 2 ovens stilgelegd
 • Een paar grondwerkers hebben ergens een klus en een van die gasten stoot met een schep een gasleiding kapot. Nou heeft die gozer een brandend shaggie in zijn mond, dat d?r volgt een enorme explosie en wat denk je zeg, d?r wordt zo een oor bij hem afgerukt. Een collega ziet dat oor liggen, die raapt het op en die geeft het terug aan de rechtmatige eigenaar. Zegt die knakker, ?Nee, die is niet van mij, achter die van mij zat een potlood.?
 • Een boekhouder, een bediende en de baas zijn op weg naar de lunch wanneer ze een antieke olielamp vinden. De bediende raapt het op en blinkt het een beetje op door erover te wrijven. Plots komt een geest te voorschijn. De geest van de lamp zegt: 'normaal geef ik maar drie wensen, dus ik zal elk van jullie er 1 geven'. 'Ik eerst, ik eerst', roept de bediende. 'Ik wil op de Bahama's zijn, varen in mijn eigen speedboat vol met bikini- meisjes. *** POOF*** de bediende was weg. 'Nu ik, nu ik', roept de boekhouder, 'ik wil op Hawaii zijn, genieten op het strand met mijn persoonlijke masseuse, een oneindige voorraad van pina coladas en de liefde van mijn leven'. **** POOF*** de boekhouder was weg. 'Ok, het is jouw beurt', zegt de geest tegen de baas. De baas antwoord; 'ik wil die twee terug in mijn kantoor na de lunch!' Moraal van het verhaal: Laat je baas altijd EERST aan het woord!
Vind ik leuk!Vind ik niet leuk!Commentaar versturenDefecte link melden
Hits: 118.132 - Score: 70% (27)

Willekeurige items uit MOPPEN

Vlamingen en Een Antwerpenaar rijdt tijdens zijn verlof aan zee als "wielertoerist" rond in West-Vlaanderen. Het zal u niet verwonderen dat hij, uit een wereldstad komend, de West-Vlamingen voor ietwat achterlijke boeren neemt. Hij wil dat ook even laten zien. Hij stopt met zijn fiets aan een van de zeldzame tankstations die nog met bediening aangeven. Dan vraa [...]
Danny - 06/01/2018 - Score: 67% (6) - Hits: 59.661
Dronken Weest alstublieft voorzichtig na het drinken van alcohol tijdens de feestdagen. Ik zou graag een persoonlijke ervaring met jullie willen delen. Zoals jullie weten, hebben sommigen van ons over de jaren incidenteel wat problemen gehad met de autoriteiten op weg naar huis na een sociaal treffen. Een paar dagen geleden was ik gaan stappen met wat vrie [...]
Danny - 10/01/2014 - Score: 59% (154) - Hits: 135.825
Winkel - Sho Een man komt bij een bloemenzaak met het opschrift: 'Zeg het met bloemen!' "Ach", denkt hij, "dat is weleens leuk voor mijn vrouw." Dus hij gaat naar binnen en vraagt om één roos in te pakken. "Eéntje maar?" vraagt de bloemiste verwonderd. "Ja", antwoordt hij, "ik ben een man van weinig woorden."
Danny - 03/05/2020 - Score: 86% (22) - Hits: 40.190
Opa - Oma Het verschil tussen oma's en opa's Iedere zondagmorgen nam opa zijn 7 jarige kleindochter mee uit in de auto om de band tussen opa en kleinkind levendig te houden, dus toog hij samen met zijn kleindochter in de auto op pad. Tot op een zondag opa zich vreselijk voelde van een verkoudheid en liever in bed bleef liggen. Gelukkig kwam oma met het idee  [...]
Danny - 04/08/2022 - Score: 64% (174) - Hits: 191.111
Sprookjes Een ridder rijdt op zijn paard door het bos. Plotseling hoort hij roepen: "Verlos mij ! Verlos mij !!" Hij gaat op het geroep af en komt uit bij een hoge toren. Helemaal bovenin de toren zit een meisje te wenen. "Stoere ridder, haal mij hieruit !" roept ze. De ridder springt van zijn paard en loopt naar het deurtje, maar krijgt het niet open. Het l [...]
Danny - 10/02/2020 - Score: 39% (28) - Hits: 40.141